TITLE

DESCRIPTION

תנאים כללים

 

תנאים כלליים:

 

כללי

הרשמת נוסע לחבילת תיירות ספורט: החבילות, המלונות, הטיסות, ושירותים נוספים המוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן מהווים את הסכמתו המפורשת של הנוסע/סוכן הנסיעות לתנאים הכלליים המפורטים להלן.

מודגש בזאת כי בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים כלליים אלה ולא תשמע טענה כי הנוסע או סוכן הנסיעות לא קראו ו/או לא הופנו לתנאים כלליים אלו.

 

תנאי תשלום והרשמה

המחירים נקובים ביורו, שער החליפין לפיו יומר מחיר החבילה הנקוב בחוברת הוא השער הגבוה להעברות והמחאות מכירה (לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום), כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.

כדי לסגור הזמנה על כל לקוח למסור פרטי כרטיס אשראי לסוכן, או לרשום אותו באתר בעמוד הסליקה. בעת ביצוע ההזמנה תגבה מהנוסע מקדמה בסך 200 יורו ושאר התשלום יגבה באמצעות כרטיס האשראי באישור טלפוני, או במזומן 90 ימי עבודה לפני היציאה לחופשה.

 

דמי ביטול

דמי הביטול יפורטו לכל אירוע בנפרד בדף ההרשמה לאירוע.

לדוגמא: אם ברצונך להרשם לחצי מרתון ברלין 2022 עליך לראות את תנאי העסקה, תנאי התשלום ודמי הביטול בהצעתנו לחבילת חצי מרתון ברלין.

על רכישת הרשמה (מספר חזה/סלוט) לאירוע המתבצע בחו"ל יחולו דמי ביטול מלאים על פי קביעת מארגן האירוע בחו"ל ולא כפוף לתנאי ביטול אלו.

 

הודעה על ביטול תתקבל בפקס בלבד למספר 09-9539350 או למייל  sport@talma.com  ואלו אישור על הביטול מצד תלמה נסיעות (המארגן) מחייב אישור בכתב או במייל. ימי עבודה (ב-עד ו' ולא כולל חגים ומועדים).

דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק – ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ביטול העסקה יהיה על פי התנאים הקבועים בסעיף 14 ג' וסעיף 14 ה' לחוק זה.

 

החזרים

לאחר היציאה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של החבילה וגם/או אירוע בו לא ישתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון וכו'.

 

טיסות

לוח הטיסות המפורסם הוא בהתאם ללוח הטיסות שניתן על ידי חברות התעופה סדירה או שכר. יתכנו שינויים בלוח הזמנים. כל שינוי שיתבצע הוא באחריות חברת התעופה.

 

בתי מלון

דירוג רמת בתי המלון נקבע באישור משרד התיירות במדינת היעד והמארגן מעביר מידע זה כלשונו לנוסע ואין חלה עליו אחריות בנושא זה כאמור. יכול להיווצר מצב בו יופנה הלקוח לבית מלון אחר עקב סיבות שאינן קשורות למארגן, ולכן שומר המארגן על הזכות לשנות את בית המלון לאחר צאת הנוסע לחו"ל, ובתנאי שיהיה ברמה דומה למלון אליו נרשם הנוסע. החדרים במלונות הם חדרים עם שני מיטות או מיטה כפולה. אין באפשרות המארגן להבטיח חדר מסוג מיוחד כלשהו או מיקום מסוים בתוך בית המלון. במקרה של הזמנת חדר ליותר משני אנשים, תתכן אפשרות שתכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי. אין באפשרות המארגן להבטיח חדר יותר גדול במקרה זה. לפי הנוהג המקובל בבתי מלון, הכניסה לחדרים היא בדרך כלל החל מ-15:00 ופינוי חדרים הוא עד 12:00 ביום העזיבה (וזאת בנפרד ממועדי הטיסות).

 

העברות

באם רכש הנוסע העברות משדה התעופה למלון וחזרה ידאג המארגן להעברה זו בכלי תחבורה מתאים ובהתאם ללוח הזמנים של הטיסות. במקרים מסוימים לא צפויים  יתכנו שינויים בסוג כלי הרכב ונתיב הנסיעה יהיה נתון לשיקול דעתה של החברה המארגנת.

 

השכרת רכב

באחריות נוסע המזמין רכב שכור בחו"ל להצטייד ברשיון נהיגה בינלאומי בתוקף, רישיון ישראלי בתוקף וכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף. לפני היציאה לחו"ל על הנוסע לוודא את סוג הביטוח. על הנוסע להיות בגיל 21 שנה ואינו עולה על הגיל המרבי המקובל במדינת היעד.

 

תוקף דרכון

באחריות הלקוח לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה לחופשה ובמידת הצורך אשרת כניסה למדינת היעד.

 

אחריות

מכיוון שכל השירותים המוצעים על ידי חברת 'תלמה נסיעות' לנוסעים הינם שירותים הנתונים על ידי צד שלישי וכי לגבי כל אותם שירותים נחשבת חברת 'תלמה נסיעות' כגורם מקשר בין ספקי השירותים: חברות התעופה, בתי מלון, חברות לשירותי תיירות בחו"ל ועוד לבין הנוסע. לכן, המארגן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו אינם מקבלים על עצמם, הן במישרין והן בעקיפין, כל אחריות לנזק כלשהו מסוג כלשהו הנובע מהשירותים או הקשור בהם לרבות תקלות, מוות, מחלה, אובדן, אי ביצוע, ביצוע לקוי, איחור, או אי נוחות שיגרמו לנוסע או לכבודתו תוך כדי קבלת השירותים או לנובע מהם. אין ולא תהיינה לסוכן או לנוסע תביעות מסוג כלשהו, כספיות או אחרות, העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם כנגד המארגן, עובדיו או שליחיו, נציגו או מי מטעמו. המארגן ו/או נציגיו אינם אחראים להפסדים כספיים ואו/ הוצאות נוספות שייגרמו עקב איחורים, שינויים או ביטולים בכלי הסעה באוויר, בים, ביבשה, הסגרים, מחלות, שביתות, מלחמות, תנאי מזג אוויר, פגעי כוח עליון וכו'. הפסדים ו/או הוצאות כספיות כאלו יחולו על הנוסע. אין האמור לעיל לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם.

באחריות הנוסע לדאוג לקיום ביטוח רפואי ומטען מתאים, מקיף ונרחב, ובמקרה האמור עם הרחבה לספורט.

 

* מחירי כרטיסי הטיסה הכוללים מיסים והיטלים נכונים למועד הפרסום. שינוי במחיר הטיסות על ידי חברת התעופה או שינוי במיסים וההיטלים על ידי הרשויות יביא לשינוי מחיר החבילה בהתאם.

 

התקשרו : 09-953-9342

 

 

sport@talma.com

 

© כל הזכויות שמורות :
תלמה נסיעות בע"מ 2016
רחוב וייצמן 57 כפר סבא.

תלמה ספורט בפייסבוק

 

נגישות